การรับสมัคร

การรับสมัคร

วิ่ง รำลึก 104 ปี เสือป่า ราชบุรี เปิดรับสมัคร 2 ประเภทคือ "มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร = ชาย : 16-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป , หญิง : 16-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60 ปี ขึ้นไป (ค่าสมัคร 300 บาท)
5 กิโลเมตรชาย : อายุต่ำกว่า 10 ปี , 11-12 ปี , 13-15 ปี , 16-39 ปี , 40 ปีขึ้นไป , หญิง : อายุต่ำกว่า 10 ปี , 11-12 ปี , 13-15 ปี , 16-39 ปี , 40 ปีขึ้นไป (ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 300 บาท , เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 200 บาท)

สถานที่รับสมัคร
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์  032-327824-8

รับสมัครออนไลน์

ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว

หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกกรรม สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เมื่อได้โอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู "ลงทะเบียนออนไลน์" เพื่อกรอกรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน

เงื่อนไขการสมัคร

  • ต้องโอนเงินชำระค่าสมัครก่อน เพราะในฟอร์มการรับสมัครออนไลน์ ท่านจะต้องแนบไฟล์สลิปการโอนเงิน โดยระบบจะบังคับให้แนบไฟล์สลิปเพื่อเป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถสมัครได้ และหลักฐานการโอนเงินต้องถูกต้อง หากแนบไฟล์ที่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีจำนวนเงินเข้ามาตามที่แจ้ง เราขอพิจารณาสงวนสิทธิไม่รับรองการสมัคร

  • กรณีโอนเงินเข้ามาก่อน แต่ยังไมสมัคร เกินเวลา 3 ชั่วโมง หากการรับสมัครเต็มจำนวนก่อน ทางผู้จัดฯ อาจพิจารณาคืนเงินให้ การตัดสินของผู้จัดฯ ถือเป็นที่สุด

  • กรณีโอนเงินค่าสมัคร ต้องโอนแบบเข้าทันที ห้ามโอนแบบอื่น(บางธนาคารมีแบบโอนเงินเข้าอีก1วันทำการ)

  • แนบไฟล์สลิป ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อมูลสมัคร

  • กรณีสมัครแบบกลุ่ม สามารถโอนรวมกันได้โดยแนบไฟล์เช่นกัน

เมื่อได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว จะขึ้นรายชื่อของท่านภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ส่งใบสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่เมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" ให้ท่านจำ "รหัส" ไว้เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเสื้อ-เบอร์ ในวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา น. ณ สถานที่จัดการแข่งขัน