สโมรสรเสือป่า ราชบุรี และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่ง รำลึก 104 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี" ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560 ณ บริเวณสโมสรเสือป่า ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  

 

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร

ชาย : 16-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , 60-69 ปี , 70 ปีขึ้นไป
หญิง : 16-29 ปี , 30-39 ปี , 40-49 ปี , 50-59 ปี , หญิง 60 ปีขึ้นไป
*ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก, ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

 

ประเภท ฟันรัน 5 กิโลเมตร

ชาย : อายุต่ำกว่า 10 ปี , 11-12 ปี , 13-15 ปี , 16-39 ปี , 40 ปีขึ้นไป
หญิง : อายุต่ำกว่า 10 ปี , 11-12 ปี , 13-15 ปี , 16-39 ปี , 40 ปีขึ้นไป
*ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก, ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

สถานที่รับสมัคร
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-327824-8 
ในวันและเวลาราชการ

คุณวรพล เอี่ยมช้อย
โทรศัพท์. 089-226-3631
คุณผาณิตา ชาติทอง
โทรศัพท์. 094-561-1421
คุณกานต์  เจิมพวงผล                        
โทรศัพท์. 089-918-9720

คุณกมล  มัยรัตน์
โทรศัพท์. 085-587-7855
ร.ต.ประเสริฐ  เทพเกื้อ                        
โทรศัพท์. 081-880-8181
จสอ.เสริมศักดิ์  เพียรประสบสุข          
โทรศัพท์. 087-857-1899